Jämlikhet

Informationsslag Beskrivning Format
Hbtq-perspektiv – Kommun RFSL:s kommunundersökning 2014 gällande att inkludera ett hbtq-perspektiv i omsorg, service och skolgång med mera. Betygen är mellan 1 och 5. Excel
Hbtq-perspektiv – Län Snittbetygen länsvis i RFSL:s kommunundersökning 2014 gällande att inkludera ett hbtq-perspektiv i omsorg, service och skolgång med mera. Betygen är mellan 1 och 5. Excel
Ökad tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning Myndigheten för delaktighets kommunuppföljning följer upp kommunernas arbete för ökad tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Här kan du se och jämföra Huddinge kommuns resultat med det genomsnittliga resultatet (oviktade medelvärden) för Stockholms län, andra Förortskommuner till storstäderna och Sverige i stort. Resultaten baseras på kommuners enkätsvar 2016. Excel