Geodata

Här publicerar vi geodata från sex olika informationsslag:

  • Förskolor
  • Grundskolor
  • Gymnasieskolor
  • Infartsparkeringar
  • Luftpumpar
  • Kommunindelning

Det är punktdata som publiceras. Referenssystemet är WGS84 (EPSG 4326) och formaten är GeoJSON och KML. Natur- och byggnadsförvaltningen i Huddinge kommun ansvarar för åtkomst till informationen.  Vi kan inte lämna några garantier vad gäller kvalitet, korrekthet eller fullständighet.

Informationsslag Beskrivning Format
Förskolor Huddinges förskolor som punkter med namn, adress och länk till webbsida. GeoJSON, KML
Grundskolor Huddinge grundskolor som punkter med namn, adress och länk till webbsida. GeoJSON, KML
Gymnasieskolor Huddinge gymnasieskolor som punkter med namn, adress och länk till webbsida. GeoJSON, KML
Infartsparkeringar Huddinges infartsparkeringar som punkter med namn (plats), antal parkeringsplatser, regler och länk till webbsida. GeoJSON, KML
Cykelpumpar Huddinges cykelpumpar som punkter med namn (plats), avstånd till kollektivtrafik och länk till webbsida. GeoJSON, KML
Kommunindelning Huddinges 16 kommundelar som områden med gränser. GeoJSON, KML
Laddstolpar Huddinge kommuns laddstolpar för bil, infartspareringar, adresser och koordinater. Excel